เปิดเวบเมื่อ 03/09/2550
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/08/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 3438
เราเป็นร้านค้าออนไลน์ไม่มีหน้าร้าน จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือ kerry ทุกวันทำการ สั่งซื้อสินค้า ได้โดยตรงที่ LINE ID: gifts4ushop หรือ www.facebook.com/gifts4ushop เมื่อสรุปรายการสั่งซื้อแม่ค้าจะคอนเฟิร์มสินค้าและแจ้งยอดให้ ลูกค้าก็โอนเงินได้เลยนะคะ
บทความ
ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของไปรษณีย์ไทย (อ่าน 2108/ตอบ 0)

ลำดับ คำถาม

1. ระยะเวลาที่ผู้ฝากส่งสามารถทำเรื่องขอสอบสวนสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ ผู้ฝากส่งจะต้องกระทำภายในเวลาเท่าใด

2. หากฝากส่งสิ่งของไปแล้วตรวจสอบพบว่าจ่าหน้าผู้รับผิดพลาด จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

3. บริการ Pick up service เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะให้บริการสำหรับสิ่งของส่งภายในประเทศหรือไม่

4. EMS World หมายถึงอะไร

5. หากตรวจสอบสถานะของไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนระหว่างประเทศในระบบ Track and Trace ที่มีให้บริการอยู่ใน http://www.thailandpost.co.th แล้วไม่พบข้อมูล จะสามารถตรวจสอบข้อมูลจากที่ไหนได้

6. ระบบ Track and Trace สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของประเภทใดได้บ้าง

7. ผู้ฝากส่งจะทราบได้อย่างไรว่า ที่อยู่ของผู้รับอยู่ในพื้นที่เขตจ่าย EMS หรืออยู่นอกพื้นที่เขตจ่าย EMS

8. ถ้า EMS ส่งถึงผู้รับปลายทางล่าช้า / EMS สูญหาย / สิ่งบรรจุภายในสูญหาย / สิ่งบรรจุภายในเสียหาย ปณท จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรบ้าง

9. เหตุ ใด EMS ส่งไปถึงผู้รับปลายทางต่างจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่นำจ่ายให้ภายในวันรุ่งขึ้น แต่กลับเก็บรอไว้ 2 – 3 วันจึงไปนำจ่ายให้แก่ผู้รับ

10. ถ้าต้องการฝากส่ง EMS ภายในประเทศ จะส่งถึงผู้รับเมื่อใด
11. ถ้าต้องการฝากส่ง EMS ภายในกรุงเทพฯ EMS จะส่งถึงผู้รับเมื่อใด
12. บริการ Mailroom เหมาะสำหรับหน่วยงานใด
13. บริการ Mailroom คืออะไร
14. บริการ Roll Pallet หากเกิดกรณีสิ่งของที่ฝากส่งเสียหายหรือสูญหายจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร
15. บริการ Roll Pallet มีระยะเวลานำจ่ายกี่วันนับจากวันรับฝาก
16. Roll Pallet มีปริมาตรบรรจุเท่าไร
17. บริการ Roll Pallet อัตราค่าบริการคิดอย่างไร
18. บริการ Roll Pallet คืออะไร
19. บริการ Logispost Plus หากเกิดกรณีสิ่งของที่ฝากส่งเสียหายหรือสูญหายจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร
20. บริการ Logispost Plus มีระยะเวลานำจ่ายกี่วัน
21. บริการ Logispost Plus ขนาดสูงสุดที่สามารถส่งได้
22. บริการ Logispost Plus น้ำหนักสูงสุดสามารถส่งได้
23. บริการ Logispost Plus อัตราค่าบริการคิดอย่างไร
24. บริการ Logispost Plus คืออะไร
25. Logispost ใช้บริการได้ที่ไหน
26. Logispost จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของที่ฝากส่งถึงผู้รับ/มีการติดตามสถานะอย่างไร
27. Logispost หากเกิดกรณีสิ่งของที่ฝากส่งเสียหายหรือสูญหายจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร
28. Logispost มีระยะเวลานำจ่ายกี่วัน
29. Logispost อัตราค่าบริการคิดอย่างไร
30. บริการ Logispost คืออะไร
31. บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ ใช้บริการได้ที่ได้ที่ใด
32. บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของที่ฝากส่งถึงผู้รับ
33. บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ หากเกิดกรณีสิ่งของที่ฝากส่งเสียหายหรือสูญหายจะชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างไร
34. บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศมีระยะเวลานำจ่ายกี่วัน
35. บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ อัตราค่าบริการคิดอย่างไร
36. บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ คืออะไร
37. สามารถหาซื้อซองพร้อมส่งได้ที่ไหน
38. ซองพร้อมส่งคืออะไร
39. บริการอะไรบ้างที่สามารถใช้กับไดเร็คเมล์
40. หากต้องการใช้บริการไดเร็คเมล์แบบไม่มีจ่าหน้าจะต้องทำอย่างไร
41. จะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องการส่งไดเร็คเมล์
42. ประเภทของการส่งไดเร็คเมล์มีกี่ประเภท
43. ไดเร็คเมล์ (Direct Mail) คืออะไร
44. ถ้าใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของถึงปลายทางแล้ว
45. มาตรฐานการจัดส่งสิ่งของธรรมดาและ EMS แตกต่างกันอย่างไร
46. ถ้ามีของส่งมาจากต่างประเทศแต่ถูกกักอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง ปณท มีบริการออกของ (ผ่านพิธีการศุลกากร) หรือไม่
47. ต้องการทราบอัตราค่าบริการส่งสิ่งของไปต่างประเทศสามารถตรวจสอบจากที่ใด
48. ต้องการส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กก. ไปต่างประเทศราคาถูก มีความรวดเร็ว จะใช้บริการอะไรดี
49. มีบริการพิเศษสำหรับบริการ EMS World อีกหรือไม่
50. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ EMS World เป็นอย่างไร
51. ต้องการส่งเอกสาร/สิ่งของด่วนไปต่างประเทศ ทำได้ไหม
52. บริการ Messenger Post คืออะไร
53. หากต้องการส่งดอกไม้/กระเช้าของขวัญในช่วงวันปีใหม่ให้กับลูกค้าโดยต้องการให้ถึงมือผู้รับในเวลาอันรวดเร็ว ควรใช้บริการใด
54. กรณี ที่ลูกค้าได้มีการสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และให้จัดส่งให้กับลูกค้าด้วยบริการ EMS แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด จะมีวิธีการตรวจสอบสถานะของสิ่งของได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
55. ไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง (Prepaid Postcard) คืออะไร
56. กรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยต้องการให้สินค้าส่งถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็วควรใช้ระบบการจัดส่งแบบใด
57. ต้องการส่งของด้วยบริการ EMS ในประเทศ จากต้นทางกรุงเทพฯไปต่างจังหวัดจะถึงมือผู้รับภายในกี่วัน
58. บริการใดบ้างที่สามารถตรวจสอบสถานะการฝากส่งได้และมีวิธีการตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่งได้อย่างไร

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยค่ะ